För beställningar av föreningskläder - kontakta 3&1
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Team Södermöre
Fotboll

Verksamhetsidé och värdegrund

Vår verksamhetsidé bygger på att alla medlemmar ska kunna känna gemenskap och uppleva glädjen i den idrottsliga verksamheten. Vår ambition är att ha minst två seniorlag i spel under säsongen.

 

Vi tar avstånd från all form av kränkningar, våld och rasism. Vi erbjuder alla som vill att få träna och spela fotboll i en socialt trygg miljö med välutbildade ledare, vilket borgar för en gedigen utbildning både på och utanför planen som man tar med sig genom hela livet. Vi ska vara en trygg och välkomnande verksamhet där alla är välkomna och får plats att vara sig själva. På så sätt förebygger vi intolerans vilket i förlängningen även på verkar samhället.

 

Team Södermöres verksamhet utgår från följande värdegrund och värderingar:

  • Ärlighet, mot alla ledare och medspelare.
  • Alla har lika värde i gruppen.
  • Laget framför jaget.
  • Visa respekt för ledare, medspelare, motspelare och domare.
Drogpolicy

Verksamheten är byggd på ideell bas och syftar till gemenskap, fysisk och social fostran. För oss är det viktigt att våra utövare utvecklas såväl i allmänhet och i sitt idrottande i synnerhet. Hur vi som vuxna och ledare agerar är viktigt i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en gemensam drogpolicy där våra gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för våra utövare.

Med anledning av detta har Team Södermöre antagit följande ställningstagande och riktlinjer för området tobak, alkohol, narkotika och dopningspreparat.

 

 

Tobak
Tobak innefattar både snus och rökning. Åldergränsen är 18 år enligt svensk lag. Vi tillåter inte att våra ungdomar använder tobak under eller i anslutning  till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet.

 

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använt tobak agerar vi på följande sätt:

* Samtal med berörd person och kontakt med vårdnadshavare.


Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och vårdnadshavarna.

Som ledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild. Under föreningsaktiviteter eller iklädd föreningskläder bör man avstå från att röka. Om vi skulle upptäcka att någon av våra ledare inte följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:

* Ledare/-styrelsesamtal med den berörde.

Ansvaret för att dessa regler följs är sektionsstyrelsens och ledarnas.

 

 

Alkohol
Åldergränsen för att köpa alkohol är 18 år på restaurang och 20 år på systembolaget enligt lag. Vi tillåter inte att våra medlemmar under 18 år dricker alkohol. Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt:
* Samtal med berörd person och kontakt med vårdnadshavare.
* Vid misstanke om problem tar vi kontakt med sociala myndigheter.

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och vårdnadshavarna.

Som ledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar:

* Man får inte dricka alkohol under resor, läger och andra aktiviteter där man har ansvar för ungdomar.
* Man kommer inte berusad eller bakfull till träning, tävling eller annat möte.
* Man får inte dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder.

Om vi upptäcker att någon av våra ledare bryter mot dessa regler gör vi på följande sätt:
* Enskilt samtal.
* Erbjuder stöd och hjälp.
* Vid upprepade fall av berusning, avstängning från ledaruppdrag.

Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand sektionsstyrelsens.

 

 

Narkotika och dopningspreparat
Allt bruk av narkotika är förbjudet enligt svensk lag. All form av dopning är förbjuden enligt idrottens regler, dessutom är hanteringen av dopningspreparat (t.ex. anabola steroider) även förbjuden enligt lag.

Därför råder nolltolerans för narkotika och dopningspreparat i Team Södermöre.

Om vi skulle misstänka att någon av våra medlemmar använt narkotika eller dopningspreparat gör vi på följande sätt:

* Enskilt samtal med medlemmen och kontakt med vårdnadshavare om medlemmen är under 18 år.
* Kontakt med sociala myndigheter och polis.
* Vid dopning kontakt med Riksidrottsförbundets antidopninggrupp.

Utifrån dessa åtgärder bedömer vi eventuella konsekvenser för den berörda.

Ansvaret för att dessa regler följs är ytterst sektionsstyrelsens men även ledare/tränare har ett stort ansvar för att allt bruk av narkotika och  dopningspreparat upptäcks och uppmärksammas.

Denna drogpolicy ska delas ut till samtliga medlemmar i föreningen och till föräldrar till alla medlemmar under 18 år.

Drogpolicyn ska kommuniceras vid möten inom Team Södermöre och i kontakt med sponsorer och myndigheter. Varje ledare har ett ansvar för att alla känner till drogpolicyn.

Mobbing

När en eller flera personer trakasserar en annan person fysiskt eller psykiskt eller bägge delarna. Alla barn och vuxna har ansvar för att rapportera misstänkt mobbing. Vi agerar på följande sätt:
* Mobbingsituationer ges högsta prioritet.
* Ledare agerar direkt med samtal med de inblandade, en och en.
* Ledare uppmanar mobbaren att ändra sitt beteende.
* Det som hänt och vad som beslutats dokumenteras.
* Vårdnadshavare (om berörd är under 18 år) informeras av ledare, både mobbarens och den mobbades.
* Det som beslutats dokumenteras.
* Om mobbningen inte upphör kallas mobbaren och den mobbade samt vårdnadshavare till samtal av ledare.
* Om inte mobbingen därefter upphör kopplas sektionsstyrelsen in, för vidare beslut.

Vid samtal med minderårig bör alltid annan vuxen närvara.

Jämlik- och jämställdhet

Jämlikhet och jämställdhet är för Team Södermöres del en fråga om demokrati. I Team Södermöre verkar vi i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och svensk lagstiftning. Det innebär att vi aktivt tar ställning för alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet mellan människor och agerar utifrån detta. Alla medlemmar är lika viktiga.

Jämlik- och jämställdhetsplan
* Alla ska värderas lika.
* Alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att träna och spela i Team Södermöre.
* Alla är lika viktiga.

Våra ledstjärnor är:
* Vi har en öppen dialog mellan aktiva spelare och ledare för att undvika missförstånd och att irritation uppstår.
* Vi respekterar domarnas uppfattning.
* Vi ser domarna och motståndarna som kompisar.
* Vi fuskar inte. Vi spelar juste.
* Vi uppmuntrar till rent spel.
* Vi hejar på vårt lag och hånar inte motståndarna.
* Vi tackar motståndarna och domarna för spelad match.
* Vi använder ett vårdat språk.
* Vi uppträder på ett sportsligt och korrekt sätt både vid träning och match.
* Äldre uppträder som ett föredöme för yngre.

Jämställdhetspolicyn revideras årligen.

Trafiksäkerhet

Team Södermöre har antagit en trafiksäkerhetspolicy för att kvalitetssäkra våra resor. Policyn ska ge ledare tydliga riktlinjer för hur våra spelare ska transporteras till och från träningar och matcher när resan sker i vår regi. Alla förare bör kontinuerligt erbjudas utbildning i hjärt- lungräddning och första hjälpen. Vid köpta transporter ska uthyraren vara ansluten till Biluthyrningsbranschen (BURF) eller Bussbranschens Riksförbund (BR) och uppfylla deras regler och förordningar.

Krav på föraren:
* Inneha godkänt körkort.
* Minst 2 års körvana.
* Följa hastighetsbegränsningar och trafikregler.
* Under färd ska föraren inte använda mobiltelefon.
* Ansvara för att samtliga i bilen använder säkerhetsbälte.
* Förankra eventuell last på ett säkert sätt.
* Vara väl utsövd, nykter och drogfri.

Krav på fordonet:
* Fordonet ska vara besiktigat.
* Fordonet ska ha en gällande försäkring.
* Fordonet ska ha godkända däck för aktuell årstid.
* Fordonet ska ha fungerande säkerhetsbälten för samtliga passagerare.
* Fordonet ska vara utrustat med en sjukvårdsväska samt reflexvästar.

Tänk på att:
* Utse två förare vid längre resor.
* Anpassa körningen till ett miljövänligt och trafiksäkert sätt.
* Alltid planera färd till aktiviteter med sådan tidsmarginal att färden kan ske lugnt och trafiksäkert.
* Anpassa hastigheten efter rådande väderförhållanden.
* Ställa in resan vid dåligt väglag, alternativt välja ett annat transportmedel.

Vid skador på fordon i samband med resor i föreningens regi skall ägaren hållas skadeslös i så stor omfattning som möjligt. Det förutsätter att föreningens trafikpolicy följts och fordonet och föraren uppfyllt gällande lagar.

 
Våra sponsorer